Toiletløsninger

– smukke, hygiejniske og trygge løsninger til alle behov

Scan-Plast har et stort udvalg af præfabrikerede toiletløsninger. Vi tilbyder standardløsninger såvel som specialløsninger, der kan opfylde konkrete behov. Scan-Plast toiletløsninger fås med mange forskellige typer beklædning og materiale.

Scan-Plast præfabrikerede toiletløsninger er rengøringsvenlige, har driftvenlige og hygiejniske forhold samt handicapvenlig indretning. Scan-Plast toiletløsninger leveres klar til tilkobling og ibrugtagning.

Produktprogram

Toiletbygninger

Scan-Plast toiletbygninger er funktionelle og opfylder de behov, der er brug for.
Toiletbygningerne kan tilpasses med forskellige typer beklædning og materiale for at få bygningerne til smukt at passe
til de områder, de er tiltænkt. Toiletbygninger leveres præfabrikeret og således klar til tilkobling og ibrugtagning.

Toiletkabiner

Scan-Plast toiletkabiner er stillige, flotte og miljøvenlige toiletløsninger med et toiletrum.
Toiletkabinerne er velegnet til opstilling i kortere sæsoner og behovsperioder
samt leveres klar til tilkobling og ibrugtagning.

Tørklosetter

Scan-Plast tørklosetter er præsentable, luksuriøse og miljøvenlige og beregnet til stationær opstilling
på steder uden kloak-, vand- og el-tilslutning f.eks. ved raste- og holdepladser, strande,
seværdigheder, kano- og sejladspladser, spejderhytter m.m.