Toiletbygninger

Scan-Plast toiletbygninger er funktionelle og opfylder de behov, der er brug for. Toiletbygningerne kan tilpasses med forskellige
typer beklædning og materialer for at få bygningerne til smukt at passe til de områder, de er tiltænkt.
Toiletbygningerne er præfabrikeret og leveres således klar til tilkobling og ibrugtagning.